2008 metai
2008-12-22 SEPC gavo subsidiją iš Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos progra
2008-12-12 Mokėk už mūsų paslaugas, kai gausi paramą!
2008-12-12 Dar vienam SEPC klientui rekomenduota skirti paramą
2008-12-10 SEPC darbuotojai atostogaus gruodžio 22 - sausio 4
2008-12-09 Olandijos universiteto studentė stažuosis SEPCe
2008-12-02 Finansų ministerija palengvins ES paramos skyrimo sąlygas įmonėms
2008-11-18 Pasirašyta sutartis su Ryšių reguliavimo tarnyba
2008-11-17 Partnerių susitikimas Izmire
2008-10-24 SEPC klientui rekomenduota skirti paramą pagal "Intelektas LT+"
2008-10-14 SEPC parengė specialistų poreikio prognozavimo metodiką
2008-10-13 SEPC klientams rekomenduota skirti ES paramą pagal "LyderisLT"
2008-10-03 Teiksime konsultavimo paslaugas Panevėžio miesto savivaldybei
2008-09-15 Bus plėtojamos turizmo galimybės Skuodo rajone
2008-09-03 Laimėtas dar vienas VRM konkursas
2008-09-03 Kviečiame pasidžiaugti konkurso „Mūsų paveldas ir aš“ rezultatais
2008-08-26 SEPC suteiks paslaugas NMA ir Telšių rajono savivaldybei
2008-07-17 Pasirašyta sutartis su NMA dėl LEADER + strategijų vertinimo
2008-07-16 SEPC atliks nusikaltimų prevencijos praktikos ir plėtros analizę
2008-07-14 Nauja paslaugų sutartis su VRM
2008-07-12 SEPC parengė veiksmų planus segregacijai darbo rinkoje mažinti
2008-07-11 VRM užsakymu parengtos 7 rajonų galimybių studijos
2008-06-12 Moksleivių kūrybos konkursui jau atsiųsta 600 foto!
2008-05-13 SEPC parengs veiksmų planus darbo rinkos segregacijai mažinti
2008-05-12 ES projekto partnerių susitikimas Lisabonoje
2008-04-24 Musupaveldas.lt projektas rengia moksleivių kūrybos konkursą
2008-04-15 Vilniaus merui pristatyta SEPC ir Hidroprojekto parengta studija
2008-04-11 SEPC klientai gavo ESF paramą
2008-04-08 SEPC parengė tvarkos aprašus Nacionalinei kvalifikacijų sistemai
2008-04-07 Kviečiame pažinti Vilnių naujai!
2008-04-04 SEPC atliks 10 VVG strategijų vertinimą
2008-04-02 ESF paskelbė kvietimus darbuotojų mokymo projektams remti
2008-03-31 SEPC atliks INTERREG projektų vertinimą
2008-03-28 Ūkio ministerija jau paskelbė kvietimus ES paramai gauti
2008-03-17 Šilutėje pristatomas SEPC rengtas projektas
2008-03-06 Klaipėda Kanuose pristatys SEPC rengtą projektą
2008-02-20 SEPC surengė ES projektų rengimo seminarą VU dėstytojams ir studentams
2008-02-07 Konferencija „Specialistų poreikio prognozavimas Lietuvoje. Naujos galimybės”
2008-01-10 Ieškome verslo partnerių ir ekspertų įmonės plėtrai
2008-01-08 Parengtos paraiškos ESF paramai gauti
2008-01-07 Suomių konsultantas papildys SEPC komandą
2008-01-07 SEPC dalyvaus FP7 projekte


Noriu daugiau informacijos