Apie mus Spausdinti

Viešoji įstaiga "Socialinės ir ekonominės plėtros centras" – nuo 2002 metų veikianti konsultacinė įmonė.

Pagrindinė mūsų veiklos sritis - sėkmingas įmonės ar institucijos parengimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui. Šis procesas apima paramos poreikių identifikavimą, reikalingų dokumentų – galimybių studijų, investicinių projektų, verslo planų ir paraiškų parengimą, bei projektų administravimą gavus paramą. Tačiau įmonės veiklos neapsiriboja vien tik šita sritimi. Mūsų specializacija skirtingų sričių ekspertų įtraukimas į kompleksinius viešojo sektoriaus veiklos optimizavimo projektus – strateginių planų, tyrimų, galimybių studijų atlikimą ministerijų užsakymu. Pavyzdžiui, 2010 metų gegužės mėnesį teikėme savo paslaugas LR susiekimo, vidaus reikalų, krašto apsaugos ir finansų ministerijoms. 

   
Beveik trečdalis mūsų pajamų ateina iš privačių užsakovų – dažniausiai gamybos įmonių, kurios siekia ES paramos per Lietuvos verslo paramos agentūros administruojamas paramos priemones – „Lyderis“, „Naujos galimybės“, „Intelektas“ ir kt. Galimybė dirbti tiek su privačiu, tiek su viešuoju sektoriumi leidžia išvengti rutinos ir motyvuoja mūsų darbuotojus, bei išorinius ekspertus. Aišku, kad ES paramos teikimo sąlygos, paraiškų atrankos kriterijai ir vertinimo procesas nuolat kelia naujus iššūkius, kurie neleidžia sustoti ir reikalauja nuolatinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo ir naujų įgūdžių įgijimo. Mūsų klientams jau yra paskirta daugiau 380 mln. litų ES paramos.


Daugiausia įdirbio turime viešosios turizmo ir ekonominės bei socialinės infrastruktūros srityse. Galima būtų paminėti keletą įdomesnių per pastaruosius kelis metus vykdytų projektų: Kauno sporto arenos galimybių studija, Kėdainių pramoninės zonos investicinis projektas ir detalusis planas, Nacionalinė turizmo plėtros programa, Vilniaus orouosto plėtros strategija, Naujo mokyklų vidaus struktūros ir valdymo modelio sukūrimas, Vilniaus miesto investicijų pritraukimo strategija, Telšių logistikos centro galimybių studija ir pan.


Dėl savo veiklos pobūdžio (projektų valdymo paslaugos) 2006 metais buvome pasiekę 3,6 mln. litų apyvartą, tačiau pastaraisiais metais mūsų pajamos yra sumažėjusios. Iš kitos pusės atliekant daugiau darbų savo, o ne išorinių ekspertų ar subrangovų jėgomis, pavyko išlaikyti stabilų pelningumą.
Bendraudami su užsienio partneriais kasmet vykdome bent kelis europinius projektus. 2010 metais įpusėjome dviejų tokių projektų įgyvendinimą. STARNET projektas, kuris yra finansuojamas iš 7-osios Bendrosios programos, yra skirtas paskatinti transporto srityje dirbančias smulkias ir vidutines įmones dalyvauti mokslo ir tyrimo projektuose. Šiame projekte bendradarbiaujame su partneriais iš 14 Europos šalių. Kitas projektas – DIGEM, skirtas naujoviškų mokymo metodų panaudojant informacines technologijas sukūrimui ir išbandymui siekiant padidinti socialiai pažeidžiamų grupių pasitikėjimą savo jėgomis. Lietuvių kalboje sunku surasti taikomo metodo tikslų atitikmenį, angliškai jis yra digital storytelling. Šio projekto koordinatoriai yra mokymo ir konsultavimo centras iš Graikijos.


Kasmet mūsų veikla šiek tiek keičiasi, nes keičiasi klientų ratas, įgyjamos naujos kompetencijos, atsiranda naujų paramos programų. 2009 ir 2010 metais sėkmingai sulaukėme beveik 0,5 mln. litų paramos iš Trečiųjų šalių integracijos fondo. Parama buvo skirta kvalifikuotų ne Europos Sąjungos piliečių integracijos sąlygų Lietuvoje pagerinimui. Mes tikime, kad žinių ir įgūdžių iš užsienio pritraukimas yra naudingas mūsų universitetams ir aukštųjų technologijų įmonėms.


Esame įsikūrę palankioje jaunam verslui aplinkoje – Šiaurės miestelio mokslo ir technologijų parke Vilniuje. Parke įsikūrusios aktyvios ir augančios paslaugų įmonės su kuriomis bendradarbiaujame rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus.

Kviečiame jau dabar kreiptis į mus dėl konsultacijų ir projektų rengimo. Turime ypatingų pasiūlymų, kurie nereikalauja didelių investicijų iš kliento pusės.
 
Suteikiame garantiją savo paslaugoms. Jeigu, negausite paramos - grąžinsime Jums dalį arba visus mums sumokėtus pinigus! Šito negali pasiūlyti nė viena kita Lietuvoje veikianti konsultacinė įmonė.
 
Mūsų teikiamos paslaugos:
 
  • Kliento galimybių ES fondų paramai gauti analizė ir įvertinimas, konsultacijos visose paramos gavimo srityse.
  • Galimybių studijų, investicinių projektų, verslo planų, energetinių auditų, rinkos tyrimų ir visų kitų reikalingų dokumentų paramai iš ES struktūrinių fondų gauti parengimas.
  • Projektų administravimas: viešųjų pirkimų konkursų organizavimas, konkursinės medžiagos ruošimas, finansų valdymas, ataskaitų rengimas ir konsultacijos.
  • ES finansuojamų projektų viešinimas.
  • Strateginių planavimo dokumentų ir bendrųjų planų rengimas.
  • Mokymai.
Siųskite savo paklausimą dėl paslaugų Tomui Žitkevičiui, el.paštu: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 
Visų SEPC atliktų darbų ir projektų sąrašas yra pateiktas skiltyje "PROJEKTAI ".
 
Mūsų išoriniai projektai:
 
Hub Vilnius - www.hubvilnius.lt
 
 
 
 

Noriu daugiau informacijos