Projektų administravimas Spausdinti
SEPC dirba praktinę patirtį turintys ekspertai, gebantys tinkamai ir savalaikiai administruoti ir koordinuoti įvairaus pobūdžio projektus, vadovaujantis atsakingų institucijų nustatytais reikalavimais bei procedūromis. Turime patirtį įgyvendinat PHARE, INTERREG, ESF, ERPF finansuojamus projektus.

Teikiame visas sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingas paslaugas:
• projektinės dokumentacijos sutvarkymas iki Paramos skyrimo sutarties pasirašymo;
• viešųjų pirkimų organizavimas ir konkursinės medžiagos rengimas (pirkimų plano rengimas ir derinimas su Agentūra, apklausos, skelbimai, pirkimo dokumentai, techninės specifikacijos, pirkimo komisijos sudarymas, vertinimo ataskaitos);
• sutarčių projektų rengimas (su konkursų laimėtojais);
• dokumentų derinimas su finansuojančia Agentūra;
• mokėjimo prašymų rengimas (finansinė dalis, vadybinė dalis);
• ataskaitų rengimas (reguliarios veiklos, metinės, baigiamoji - surenkant informaciją apie projekto dalykinę ir finansinę eigą bei rezultatus);
• projekto finansų tvarkymas;
• projekto renginių koordinavimas;
• įmonės vidaus raštų, susijusių su projekto administravimu, rengimas;
 

Noriu daugiau informacijos