Viešinimas Spausdinti
VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ vykdo projektams suteiktos paramos pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD viešinimą, bei siūlo šias paslaugas:
• Informacijos pateikimas visuomenės informavimo priemonėse (užsakomųjų straipsnių parengimas, suderinimas su įgyvendinančia institucija);
• Informacinių pranešimų parengimas ir išplatinimas naujienų agentūroms;
• Specialių leidinių maketavimas, pagaminimas;
• Informacinių stendų maketavimas ir pagaminimas;
• Konferencijų, seminarų bei informacinių renginių organizavimas.
 
Mūsų privalumai:
• Esame sudarę sutartis su daugiau nei 60 Lietuvos regioninių ir rajoninių laikraščių;
• Dalyvaujame nacionalinės reikšmės bei tarptautiniuose viešinimo projektuose;
• Teikiame viešinimo paslaugas LR Ūkio ministerijai (sutartis iki 2007 m.);
• Esame išleidę eilę kultūrinį turizmą skatinančių leidinių bei sukūrę interneto portalą www.musupaveldas.lt;
• Esame rengę tarptautines ir nacionalines konferencijas;
• Mūsų specialistai puikiai išmano ES finansuojamų projektų viešinimo priemonių bei ženklų ir užrašų naudojimo reikalavimus;
• Įmonės darbuotojų kompetencija ir patirtis garantuos aukštą projekto viešinimo kokybę ir profesionalų bendradarbiavimą;
 
Prašome kreiptis: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 
 
Mūsų atlikti ir vykdomi viešinimo projektai:
 
Informacinės medžiagos ūkio plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais viešinimas regioniniuose ir rajoniniuose laikraščiuose (2006)
Užsakovas: LR Ūkio ministerija
Atlikti darbai :
• Sudaryta 60 sutarčių su Lietuvos regioniniais laikraščiais;
• Tarpininkavimas viešinant Ūkio ministerijos straipsnius Lietuvos regioniniuose laikraščiuose;
• Medžiagos adaptavimas 10 Lietuvos apskričių.
 
Castle of Tomorrow: Development of Castles and manor houses of BSR as cultural heritage objects and town centers in rural areas (2005-2006)
Finansavimo šaltinis: BSR INTERREG III
Projekto vertė : 3300000 Lt.
Atlikti darbai :
• Surinkta tekstinė ir foto medžiaga apie Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Estijos, Švedijos, Lenkijos dvarus;
• Paruoštas ir išleistas leidinys 5000 egz. anglų kalba;
• Surengtas mokymo seminaras kultūrinio turizmo tema Lietuvoje;
• Rengiama ir teikiama medžiaga apie veiklą projekto metu į projekto tinklapį www.castletomorrow.net.

Gyvieji dvarai ir pilys: kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje ir Latvijoje (2004-2005)
Finansavimo šaltinis: PHARE BAS
Projekto vertė: 204637 Lt.
Atlikti darbai :
• Turizmo informacijos rinkimas ir tyrimas;
• Geriausios patirties paieška ir sklaida, bendradarbiavimo ateityje projektų identifikavimas: geriausių Lietuvos ir Latvijos dvarų ir pilių panaudojimo turizmui pavyzdžių identifikavimas; pažintinės kelionės organizavimas; seminaro “Lietuvos ir Latvijos dvarai ir pilys: bendradarbiavimo abipus sienos galimybės” organizavimas ir pravedimas;
• Lietuvos dvarų ir pilių asociacijos steigimas;
• Dvarų ir pilių populiarinimas ir rėmimas: Lietuvos pilių ir dvarų marketingo ir komunikacijos strategijos sukūrimas, prekės ženklo sukūrimas; svetainių internete www.pilys.lt ir www.pilys.lv vystymas; žurnalo “Lietuvos muziejai” numerio, informacinių leidinių (lankstinukų) leidimas; Lietuvos dvarų ir pilių, kaip naujo turizmo produkto, ir jo prekės ženklo pristatymas Lietuvos ir užsienio šalių masinėms informavimo priemonėms (informacinis turas).
 
Framework for Economic Restructuring in Ignalina, Visaginas and Zarasai Municipalities, EUROPAID/114130/D/SV/LT (2003-2004)
Užsakovas : EURECNA CAN Veneto, Italy
Finansavimo šaltinis: CPVA, PHARE programa
Projekto vertė: 3 452 800 Lt
Atlikti darbai :
• Projekto valdymas;
• Vietinių ekspertų darbo priežiūra;
• SVV atstovų mokymai;
• Paramos gavėjų (IAERPA) mokymai;
• Paramos gavėjo konsultavimas;
• Pramos gavėjo institucinis stiprinimas;
• Techninės pagalbos teikimas, dokumentų ir procedūrų vadovų rengimas paramos gavėjui;
• Projekto viešinimas (interneto svetainės sukūrimas, leidinių leidimas, straipsnių spausdinimas).
 
Informacijos leidiniui “Lietuvos pilys ir dvarai” surinkimas ir paruošimas (2005)
Užsakovas: Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Atlikti darbai :
• Surinkta informacija;
• Paruošti tekstai 4 kalbomis apie Lietuvoje esančias išlikusias ir šiuo metu lankytinas pilis bei dvarus (apie 50 objektų);
• Surinkta reikalinga foto medžiaga;
• Paruoštas A4 formato žemėlapis, kuriame pažymėti visi tekste minimi objektai.
 

Noriu daugiau informacijos